Merebut Cinta Allah swt.

Merebut Cinta Allah swt.

“Daripada Abbu Muslim al-khaulani daripada Mu’az bin Jabal r.a, ia berkata” “Aku mendengar Rasulullah s.a.w menceritakan daripada Tuhannya dengan sabdanya: ‘Orang yang bercinta kerana Allah swt berada di atas mimbar daripada cahaya dalam naungan Arasy pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya.'”

Abu Muslim menyambung: Kemudian aku keluar hingga bertemu dengan Ubadah bi al-Samit, lalu aku menyebutkan kepadanya hadis Mua’az bin Jabal, maka ia menyatakan:

‘Aku mendengar Rasulullah s.a.w. menceritakan daripda Tuhannya yang berfirman:

‘Cinta – Ku berhak untuk orang yang bercinta kerana-Ku, cinta-Ku berhak untuk orang yang saling tolong-menolong kerana-Ku dan cinta-Ku berhak untuk orang yang saling berkunjung kerana-Ku.” “Orang yang bercinta kerana Allah swt berada di atas mimbar daripada cahaya dalam naungan Arasy pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya ” – (Riwayat Ahmad)

Nak dapatkan cinta Allah swt, kena bercinta dengan manusia kerana Allah swt dahulu. Sedih bila ada manusia yang mencari cinta Allah swt dengan meninggalkan cinta kepada manusia.