Kenyataan : Serangan Ke Atas Gereja

Saya, secara peribadi, mengutuk serangan ke atas rumah ibadah orang bukan islam. Tindakan sedemikian merupakan satu tindakan yang melampaui batas. Dan ianya bukan sebahagian dari Ajaran Islam.

“Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya; sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Surah al-Baqarah, ayat 251)

Mohamad Siss M Jamil
11 Januari 2010