Siri Blackberry – WordPress untuk BlackBerry

Dalam siri kali ini,  saya hendak memperkenalkan perisian “WordPress for Blackberry”.  Perisian ini yang membolehkan anda menulis di blog, upload gambar dan video, mengemaskini  blog serta menguruskan komentar sama ada di wordpress.org mahupun wordpress yang dipasang di pelayan lain. 

Icon WordPress

Welcome Screen

Menu

Recent Post

Perisian ini boleh didapati dari  http://blackberry.wordpress.org